Wat je moet weten over de GDPR/AVG wetgeving | Doelbewust

Wat je moet weten over de nieuwe GDPR/AVG wetgeving

Vrijdag 25 mei 2018 was het startsein dat je website moest voldoen aan de regels van de GDPR/AVG wetgeving. Maar, wat houdt dit nu precies in?

Met de AVG wetgeving worden de privacy regels aangescherpt binnen Europa en gelijk getrokken voor alle lidstaten. Op dit moment hanteren de lidstaten ieder afzonderlijk nog hun eigen wetten. AVG staat hierbij voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: General Data Protection Regulation). De nieuwe wetgeving is erop gericht dat je zorgvuldig(er) omgaat met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat bezoekers die een contactformulier invullen op jouw website meer rechten krijgen. Zo mogen zij weten welke gegevens je verzameld, hoe lang die bewaard worden en of deze eventueel aan derden worden verstrekt. Ook krijgen zij het recht om hun gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

AVG en cookies

Nagenoeg iedereen die een website heeft waarvoor statistieken worden verzameld via bijvoorbeeld Google Analytics krijgt te maken met de nieuwe privacy wetgeving. Waarom?

Als je statistieken verzamelt via je website, gebruik je cookies. Hiervan zijn er 3 soorten.

Gebruik je dus Google Analytics, zorg er dan voor dat persoonsgegevens geanonimiseerd worden. Voeg ook een cookiewall / -melding toe aan je website waarin je duidelijk maakt dat je cookies gebruikt om gegevens te verzamelen.

AVG en het contactformulier

Als je een website of webshop hebt, heb je in bijna alle gevallen tevens een contactformulier. Ook hiermee vraag je je bezoekers persoonsgegevens achter te laten, zoals naam, het e-mailadres en een telefoonnummer. Je krijgt nu dus ook te maken met de AVG wetgeving. Volgens de nieuwe regels moet je aangeven hoe lang deze gegevens bewaard worden, waarom je de gegevens verwerk en wie de gegevens kunnen inzien. Je dient ook uit te leggen hoe je ervoor zorgt dat de uiterste bewaartermijn gehandhaafd wordt.

Privacy statement aanmaken of herzien

Om aan de nieuwe regels te voldoen, is het noodzakelijk een privacy statement te maken of te herzien. Dit kun je eenvoudig doen via deze website van de overheid. Heb je al een privacy statement op je website, dan is het belangrijk om deze te herzien en hierin op te nemen waarom je welke data verzamelt. Ook moet je duidelijk communiceren hoe je klant persoonsgegevens kan opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

To do-list AVG

Kort samengevat, is het zaak om de volgende zaken op orde te maken voor 28 mei:


De groeiversnellers voor het MKB